Bakin Blues Band

  A banda compostelá despois de 10 anos de traxectoria musical edita o seu primeiro "longa duración". Neste "Ten Long Years" presentan 15 interpretacións ao vivo de composicións de figuras do blues, rhythm and blues ou o shuffle.
 


A Coruña Blues Baba Bar

Sala Baba Bar Rúa José Luis Pérez Cepeda, 23, 15004 A Coruña A Coruña España